Kim bơm keo, tra keo nhựa dài 32mm (kích thước 10G~30G)

1.000

Kim bơm keo, tra keo nhựa dài 32mm (10~30G)

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp tra keo, với nhiều kích thước và mãu mã đa dạng phù hợp với từng loại sản phẩm có đặc thù khác nhau:

,Kim bơm keo 13G,Kim bơm keo 14G,Kim bơm keo 15G,Kim bơm keo 16G,Kim bơm keo 17G,Kim bơm keo 18G,Kim bơm keo 19G,Kim bơm keo 20G,Kim bơm keo 21G,Kim bơm keo 22G,Kim bơm keo 23G,Kim bơm keo 24G,Kim bơm keo 25G,Kim bơm keo 26G,Kim bơm keo 27G,Kim bơm keo 30G,Kim bơm keo 32G

Thông tin sản phẩm:

Mã: N/A Danh mục: Từ khóa: ,