Kim sắt bơm keo thép không gỉ dài 62mm, kim 55mm (8~32G)

12.000

Kim sắt bơm keo bằng thép không gỉ dài 62mm, mũi kim 55mm (8~32G)

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp tra keo, với nhiều kích thước và mãu mã đa dạng phù hợp với từng loại sản phẩm có đặc thù khác nhau: