Ống bơm keo 100ml, xi lanh bơm keo 100cc

Ống bơm keo 100ml, xi lanh bơm keo 100cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.