Ống bơm keo 200ml, xi lanh bơm keo 200cc

Ống bơm keo 200ml, xi lanh bơm keo 200cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.