Ống bơm keo 300ml, xi lanh bơm keo 300cc

Ống bơm keo 300ml, xi lanh bơm keo 300cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.