Ống bơm keo 30ml, xi lanh bơm keo 30cc

Ống bơm keo 30ml, xi lanh bơm keo 30cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.

Có 2 loại ống bơm keo 30ml:

Tiêu chuẩn nhật: Japan style