Ống bơm keo 50ml, xi lanh bơm keo 50cc

Ống bơm keo 50ml, xi lanh bơm keo 50cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.

Tiêu chuẩn nhật: Japan style