Ống bơm keo 70ml, xi lanh bơm keo 70cc

Ống bơm keo 70ml, xi lanh bơm keo 70cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.

Tiêu chuẩn nhật: Japan style