Xi lanh bơm keo 10ml, xi lanh bơm keo 10cc

Xi lanh bơm keo 10ml, xi lanh bơm keo 10cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.

Có 2 loại ống bơm keo 10ml:

Tiêu chuẩn nhật: Japan style