Kim bơm keo đầu nhựa PP, mũi kim 6.5mm (14~25G)

1.000

Kim bơm keo đầu nhựa PP, mũi kim 6.5mm (14~25G)

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp tra keo, với nhiều kích thước và mãu mã đa dạng phù hợp với từng loại sản phẩm có đặc thù khác nhau:

Mã: N/A Danh mục: