Máy tra keo và phụ kiện

Sản phẩm mới

Kim bơm keo thép không gỉ

10.000
10.000
6.000
12.000
5.000
7.000
4.000
4.000

Ống bơm keo

Công ty TNHH TAIZEN

Công ty TNHH TAIZEN là 1 trong những đơn vị đi đầu các nhà cung ứng, giải pháp toàn diện phụ kiện tra keo sử dụng cho doanh nghiệp, nhà máy.

Xem giới thiệu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM