Kim sắt bơm keo cong 45 độ dài 34.5mm, mũi kim 25mm (14~34G)

10.000

Kim sắt bơm keo cong 45 độ dài 34.5mm, mũi kim 25mm (14~34G)

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp tra keo, với nhiều kích thước và mãu mã đa dạng phù hợp với từng loại sản phẩm có đặc thù khác nhau: