Kim nhựa cong 45 độ dài 28.5mm, mũi kim 12.5mm (14~34G)

3.000

Kim nhựa bơm keo cong 45 độ dài 28.5mm, mũi kim 12.5mm (14~34G)

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp tra keo, với nhiều kích thước và mãu mã đa dạng phù hợp với từng loại sản phẩm có đặc thù khác nhau:

Mã: N/A Danh mục: