Kim sắt bơm keo thép không gỉ 50mm, mũi kim 38mm (10~34G)

7.000

Kim sắt bơm keo bằng thép không gỉ dài 50mm, mũi kim 38mm (10~34G)

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp tra keo, với nhiều kích thước và mãu mã đa dạng phù hợp với từng loại sản phẩm có đặc thù khác nhau: