Kim sắt bơm keothép không gỉ dài 18.5mm, kim 6.5mm (10~32G)

5.000

Kim sắt bơm keo bằng thép không gỉ dài 18.5mm, mũi kim 6.5mm (10~32G)

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp tra keo, với nhiều kích thước và mãu mã đa dạng phù hợp với từng loại sản phẩm có đặc thù khác nhau: