Ống bơm keo 1200ml, xi lanh bơm keo 1200cc

Ống bơm keo 1200ml, xi lanh bơm keo 1200cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.