Ống bơm keo 960ml, xi lanh bơm keo 960cc

Ống bơm keo 960ml, xi lanh bơm keo 960cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.