Ống bơm keo 500ml, xi lanh bơm keo 500cc

Ống bơm keo 500ml, xi lanh bơm keo 500cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.